Oslo

Shipping Offshore Trainee

Er du interessert i shipping?
Løpende

Shipping er ryggraden i internasjonal handel og spiller en sentral rolle i den globale økonomien. Industrien står nå midt i arbeidet med grønn omstilling og er i rivende utvikling. Som trainee i vårt Shipping Offshore-team vil du bli del av denne bransjen, hvor Norge er er en ledende aktør. Vårt arbeid omfatter alt fra kjøp og salg av skip, til tvist og havarier, og reiser blant annet kontrakts-, forsikrings-, miljø- og sjørettslige problemstillinger.

Formålet med stillingene er å gi jusstudenter et innblikk i hvordan vi jobber, og gi oss en mulighet til å vurdere potensielle kandidater til fremtidige stillinger i firmaet.

Vi vurderer søknader fortløpende.

Wikborg Rein Advokatfirma AS