Oslo

Wikborg Rein søker shippingadvokater

Spennende muligheter for deg som vil jobbe innen shipping offshore
15.10.2022

Wikborg Rein er et av Norges største og mest internasjonale forretningsadvokatfirmaer, med kontorer i Oslo, Bergen, London, Singapore og Shanghai. Til sammen har vi over 350 ansatte. Gjennom vår snart 100 år lange historie har vi opparbeidet oss en unik internasjonal erfaring, og vi er topprangert i ledende internasjonale juridiske kåringer, som Chambers and Partners og Legal 500. For 9. året på rad har vi i Universums årlige studentundersøkelse blitt kåret til Norges mest attraktive advokatfirma å jobbe i. 


Wikborg Rein har et av Norges sterkeste juridiske fagmiljøer innen shipping offshore. Med hovedkontor i Norge, hjemstedet for en av verdens største og mest aktive shipping- og offshoreklynger – og med kontorer flere andre steder i verden – bistår vi i prosjekter og tvister innen hele shipping- og offshoresektoren, både i Norge og globalt.


Vi opplever sterk vekst og stor pågang av spennende oppdrag. Vi søker derfor etter flere ressurser til de to teamene i vår shippingavdeling - tvisteløsningsteamet og prosjektteamet. Tvisteløsningsteamet håndterer særlig sjørettslige og sjøforsikringsrettslige tvister, og har til enhver tid en rekke saker for norske domstoler og i voldgift. Tvistene er ofte relatert til skipshavarier, slik som kollisjoner, berging, branner, vrakfjerning, forurensning og opprydding etter skipsulykker, men også lasteskader, fraktkontrakter, skipsbygging og skipsmegling. De sjøforsikringsrettslige tvistene omfatter P&I-forsikring, kaskoforsikring, krigsforsikring mv. Prosjektteamet er en bred internasjonal transaksjonspraksis som bistår med strategisk rådgivning knyttet til investeringer, finansieringer, joint ventures og operasjonelle spørsmål i de maritime industriene. Som medarbeider i prosjektteamet vil du jobbe med norske og internasjonale klienter med bl.a. forhandling av avtaler for investering og finansiering, bygging og konvertering, kjøp og salg og befraktning av skip, offshore enheter og maritim infrastruktur. Vi søker både nyutdannede fullmektiger og deg som har lengre erfaring og som ønsker å være med å videreutviklet våre team og våre fagområder.


I vårt firma får du arbeide med noen av Norges største virksomheter og med spennende saker. Som shippingadvokat i Wikborg Rein vil du jobbe med komplekse juridiske og forretningsrelaterte spørsmål i et ungt og dynamisk team som har stort fokus på å oppnå resultater sammen. Wikborg Reins brede klient- og oppdragsportefølje samt internasjonale tilstedeværelse gjør oss til en særlig spennende arbeidsplass.  


Hos oss vil du bli en del av et hyggelig team hvor det faglige nivået er høyt. Her får du muligheten til å utfordre deg selv og bidra til et satsingsområde i vekst og til at Wikborg Rein forblir ledende i bransjen.


Vi søker deg som:

 • Ønsker å bli en utpreget shippingadvokat
 • Holder et høyt faglig nivå og er motivert for å utvikle deg videre
 • Er en lagspiller og opptatt av gode relasjoner 
 • Har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Er strukturert og ansvarsfull
 • Er hyggelig og omgjengelig


Hos oss får du:  

 • Bli en del av Norges ledende kompetansemiljøer
 • Muligheten til å arbeide tett med noen av Norges mest attraktive klienter og spennende saker
 • Jobbe med klienter og saker med internasjonalt tilsnitt
 • Samarbeide tett med engasjerte og dyktige kollegaer på tvers av ulike fagområder og fra mange ulike land
 • Et svært godt arbeidsmiljø
 • En arbeidshverdag med moderne arbeidsverktøy og fleksibilitet
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Godt tilfang av egnede rettsaker for å få advokatbevilgning
 • Konkurransedyktige betingelser med gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Flotte og moderne kontorlokaler sentralt i Oslo


Du kan lese mer om vårt fagområde Shipping Offshore her: https://www.wr.no/kompetanse/fagomrader/shipping-offshore/


Søknadsfrist: 15. oktober, men søknadene håndteres fortløpende. Det er fint om du presiserer om det er ett av teamene, SO Prosedyre/SO Prosjekt som er av spesiell interesse.


Du kan også søke som fullmektig gjennom vårt Maritime Trainee program. Maritime Trainee programmet varer i 18 måneder og kombinerer ansettelse og arbeid som fullmektig med et akademisk program med moduler som tas i Norge, Singapore og London. Dersom dette er av interesse er det fint om du også tar det med i søknaden. Les mer her: https://www.wr.no/karriere/maritime-trainee-program-norwegian-shipowner-association--for-associates/


Kontaktinformasjon:


For nærmere opplysninger om stillingen ta kontakt med partner Herman Steen (SO Prosedyre) på tlf: +47 93034693 eller partner Andreas Fjærvoll-Larsen (SO Prosjekt) på tlf: +47 95933614

Wikborg Rein Advokatfirma AS