no
no
en

Hvert semester tilbyr vi stipend til tidligere traineer som ønsker å skrive en 30 studiepoengs masteroppgave innenfor et av våre forretningsområder.

Wiersholmstipendet

Stillingsbeskrivelse


Hvert semester tilbyr vi stipend til tidligere traineer som ønsker å skrive en 30 studiepoengs masteroppgave innenfor et av våre forretningsområder. Gjennom ordningen vil du få en veileder blant våre erfarne advokater, tilpasset oppgavens aktuelle rettsområde.


Du blir tilbudt en egen kontorplass i våre lokaler og vil få tilgang til kontorfasiliteter, inkludert bibliotek og juridiske databaser. Stipendiater er dessuten selvskrevne deltagere på alle sosiale arrangementer i Wiersholm. Stipendet er på kroner 30 000.

Søknadsfrist

Løpende

Advokatfirmaet Wiersholm AS

Wiersholm er et av Norges ledende forretningsjuridiske advokatfirmaer. Vi dekker hele næringslivets behov for juridisk bistand, og våre 180 advokater og 50 medarbeidere i forretningsstøtte arbeider teambasert og løsningsorientert for å yte mer enn klientene våre forventer. Vi skal være våre klienters førstevalg. Hver gang. Vi holder til i et av Oslos mest moderne kontorbygg på Aker Brygge.