USER.APPLY.JOB_NOT_PUBLISHED

Personvernerklæring

Personvernerklæring for jobbsøkere hos Wiersholm
02.03.2022

Advokatfirmaet Wiersholm tar ditt personvern på alvor. Vi er behandlingsansvarlige og har ansvaret for at opplysningene vi har om deg brukes i tråd med personvernlovgivningen.


Opplysningene du gir oss i forbindelse med rekrutteringsprosessen vil lagres i rekrutteringssystemet C-Video på vegne av Wiersholm. Det er helt frivillig å gi oss opplysninger, men det vil være nødvendig dersom du ønsker å bli vurdert for en stilling i Wiersholm.


I denne personvernerklæringen gir vi informasjon om hvordan vi bruker og beskytter dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har. Personopplysninger er alle opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson.


Hvilke opplysninger har vi om deg

Basisinformasjon: eksempelvis navn, alder, fødselsdato, kjønn, nasjonalitet og fotografi.

Kontaktinformasjon: eksempelvis bostedsadresse, epostadresse og telefonnummer.

Kvalifikasjoner: eksempelvis CV, søknad, vitnemål og karakterutskrift, språkkunnskaper, kurs, sertifiseringer og annen informasjon du gir under intervju.

Bakgrunnsinformasjon: eksempelvis informasjon om deg fra referanser i forbindelse med ansettelse. Informasjonen henter vi fra offentlig tilgjengelige kilder eller fra referanser du selv har oppgitt.

Kommentarer om søkere: dvs. kommentarer og vurderinger vi gjør i forbindelse med vår interne vurdering av din søknad.


Hva bruker vi opplysningene til

Vi bruker primært opplysningene til rekruttering, typisk vurdering av søknader vi får inn og å foreta ansettelser. Det rettslige grunnlaget for denne bruken er at opplysningene er nødvendig for å inngå og oppfylle en eventuell arbeidsavtale med deg.

Vi kan også bruke opplysningene til å utarbeide statistikk, for eksempel over antall søknader vi har fått og hvilke type søkere som ønsker stilling hos oss. Slik statistikk vil i all hovedsak utarbeides på aggregert nivå, slik at vi ikke vil ha mulighet til å identifisere deg som person. Det rettslige grunnlaget for denne bruken av opplysningene er Wiersholms berettigete interesse i å kunne utarbeide statistikk og analyser i forbindelse med våre rekrutteringsprosesser.

Hvem deler vi opplysningene med

Det er kun Wiersholms HR-avdeling, rekrutteringsutvalg og andre ansatte som er involvert i rekrutteringsprosessen som vil ha tilgang til opplysninger om deg.

Våre leverandører av rekrutteringssystemer og IT-systemer vil også få tilgang til opplysninger om deg, i den utstrekning det er nødvendig for at de kan yte sine tjenester til oss. Vi vil ha avtale med disse slik at de ikke kan bruke opplysningene til egne formål.


Hvor lenge lagrer vi opplysningene

Hvis du har søkt på en fast stilling som Wiersholm har utlyst, men du ikke ansettes, oppbevarer vi opplysningene om deg i opptil tre år for å forsvare oss mot eventuelle rettslige krav eller overfor offentlige myndigheter. Deretter slettes opplysningene.

Hvis du søker jobb hos oss, uten at vi har lyst ut stillingen, oppbevarer vi opplysningene så lenge du selv ønsker. Vi vil jevnlig, typisk en gang i året, sende deg en melding hvor vi minner deg om din anledning til å oppdatere/korrigere eller slette opplysningene.


Dine personvernrettigheter

Dette er dine personvernrettigheter:

Informasjon. Ytterligere informasjon om hvordan vi behandler opplysninger om deg.

Innsyn. Kopi av opplysninger vi har om deg.

Korrigering. Rette og supplere opplysninger om deg.

Sletting. Be om sletting av opplysninger som vi ikke lenger har grunnlag for å oppbevare.

Begrensning. Be om at vi begrenser bruken av dine opplysninger.

Dataportabilitet. Be om at dine opplysninger overføres til deg eller til en annen virksomhet i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format.

Innsigelse. Be om å motsette deg vår bruk av dine opplysninger. Du kan også motsette deg å være gjenstand for individuelle avgjørelser av rettslig karakter som utelukkende er automatisert.


Vær oppmerksom på at disse rettighetene er gjenstand for begrensninger som følger av lov. Ta kontakt med oss hvis du ønsker å utøve dine rettigheter eller ønsker informasjon om hvilke begrensninger som gjelder. Vi vil besvare din henvendelse så snart som mulig, og som hovedregel innen én måned.

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger urettmessig, har du rett til å klage til Datatilsynet. Vi håper at du først tar kontakt med oss, slik at vi kan vurdere dine innsigelser og oppklare eventuelle misforståelser.


Endringer i personvernerklæringen

Ved endring i måten vi behandler opplysninger om deg på kan vi gjøre endringer i denne personvernerklæringen. Du vil alltid finne en oppdatert versjon av personvernerklæringen på Wiersholms nettside. Hvis vi gjør endringer som har store konsekvenser for ditt personvern, vil vi gi beskjed, for eksempel på e-post.


Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål, kommentarer eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter. Du kan bruke følgende kontaktinformasjon:

Kontaktperson: Pia-Maria Sjølie

Telefonnummer: 99261443

E-postadresse: pima@wiersholm.no

Adresse: Dokkveien 1 0250 Oslo

Wiersholm

Personvernerklæring for jobbsøkere hos Wiersholm


Vi er et av Norges største forretningsjuridiske advokatfirmaer. Vi dekker hele næringslivets behov for juridisk bistand, og våre 230 advokater og 50 medarbeidere i forretningsstøtte arbeider teambasert og løsningsorientert med vilje til å yte mer enn forventet. Vi skal være våre klienters førstevalg. Hver gang.