Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

ALD Oslo 2024 - Wiersholm Summer School

En uke utenom det vanlige!
16.02.2024

For syttende gang arrangeres Wiersholm Summer School og vil i 2024 avholdes fra 6. til 9. august. Dette kurset er skreddersydd for deg som vurderer en karriere som forretningsadvokat.


Målet for Summer School er ikke å bestå en prøve – eksamener har dere nok av i løpet av studieåret. Her er det lov å feile, lov til å prøve seg frem og lov til å stille spørsmål. Dette er nemlig den beste måten å lære på. Wiersholm Summer School gir deg en unik mulighet til å bli kjent med Wiersholmere og ikke minst knytte kontakter med studenter fra Universitetet i Bergen, Tromsø og Oslo, samt Høgskolen i Lillehammer.


Kurset omfatter blant annet:

  • Forhandlingsteknikk
  • Praktisk tvisteløsning og prosedyre
  • Vitnepsykologi og vitneavhør
  • Fiktive forhandlinger og prosedyretrening


I løpet av programmet får du:

  • En forsmak på livet som forretningsadvokat
  • Trening i eksamensrelevante temaer gjennom foredrag, gruppeoppgaver og interaktive øvelser
  • Sentral deltakelse i fiktive, spennende case med tøffe forhandlinger
  • Øvelse i praktisk tvisteløsning, vitneavhør og prosedyre med veiledning fra våre fremste advokater som dommere


Du bør helst ha fullført tredje studieår på kurstidspunktet. Vi har løpende opptak og på grunn av begrenset antall plasser anbefaler vi deg å søke så snart som mulig.